Mer testing, mer rapportering, mer målstyring i skolen

Nå blir det mer testing, rapportering og målstyring i skolen dere!

Riktignok kun i de 25 kommunene som gjør seg attraktive nok til å bli kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens “realfagskommuner”.

Kunnskapsministeren vil “pepre kommuner med tiltak” i sin realfagsstrategi for å løfte matteresultatene blant norske skoleelever. Jeg støtter så absolutt intensjonen, men slik virkemidlene fremstår i dag er jeg redd han begynner i feil ende:

(sitater fra NTB, 29.9.14)

1) “Kommunene skal underskrive forpliktende kontrakter for hvordan de skal følge dette opp”.

Det er kun 25-30 som får bli med, og det er ikke et uttalt mål å satse på de kommunene som har størst behov for et løft. Riktignok ønsker Isaksen *også* “ha med kommuner som i dag ikke oppnår gode resultater”; vi får håpe mange av disse kommunene har god trening i å formulere kontrakter for måloppnåelse de per i dag er langt fra å oppfylle. Jeg frykter heller at statsråden ender opp med å sponse visse rapporteringsfyrtårn og gallionsfigurer for målstyring.

2) “Kommunene som skal få bli med på satsingen, må forplikte seg til å kartlegge hvordan det står til i kommunene når det gjelder resultater og lærerkompetanse og sette seg klare mål om hva de vil oppnå”.

Kommunene som skal få bli med på satsingen må altså forplikte seg til å bruke mindre tid på læring, og enda mer tid på rapportering og kartlegging av både elever og ansatte. Selv er jeg av den oppfattelsen at en slik styring er en del av problemet, ikke en del av løsningen.

3) “Departementet vil pøse på med midler og gode krefter i de utvalgte kommunene”.

Kjernen i problemet. Statsråden vil skape stadig mer økende forskjeller mellom kommunene som vil drive med mer rapportering, kartlegging og målstyring i skolen, og de andre som ikke kan/vil bli med på Høyres målstyringsprosjekt. Det vil bli vanskeligere å stille med alternativer til en slik drift av skolen, siden statsråden definerer “målet” så klart og tydelig i fordelingen av midler. Jeg er selvfølgelig for mye midler til skolen. Men en mer utstrakt skeivfordeling basert på vage (i verste fall selektive) kriterier er jeg negativ til.

Vil kommuner med gode forslag til hvordan både øke tilliten til faglighet i skolen, stanse veksten i upedagogisk byråkrati – og i tillegg bedre resultatene i skolen få en sjanse til å bli “pøst på med midler”? Jeg tviler…

Ådne Naper
Ådne Naper
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s