Rettferdig marked

Det er altfor liten bevissthet om hvordan vi kan ta i bruk markedet for å oppnå mer rettferdig fordeling. Det er på tide å spørre hvordan vi på ulike politiske nivåer kan bruke markedet mer aktivt.

Distriktsopprør – mot sentralisering?

Tinn kommunestyre har vedtatt et «distriktsopprør». Det er en ganske spesiell ting å vedta. Men kanskje er det riktig sted å begynne?