Under angrep: Frihet og sikkerhet

I signalene fra landsmøtene ligger det at høyresiden har startet en dugnad for å bygge ned velferdsstaten. Venstre vedtok å kutte i sykelønna. FRP vil i tillegg innføre karensdager; full stopp i utbetalinger ved korttidssykefravær.