Viva La 1.MAI

10277533_10151999966132484_8050777296442392306_nVi feirer 1.mai like ofte som vi feirer jul. Men hvert år hevder flere at 1.mai-feiringen er utdatert, unødvendig og for spesielt interesserte på venstresiden. Men man må ikke være stemme SV, AP eller Rødt for kjenne sin besøkelsestid.

Det holder å bry seg.

Når lokalsamfunnet er truet, overskygger verdien av å flagge standpunkt i samlet flokk enhver partibok. I fjor holdt jeg 1.mai-tale på Lunde. Et forslag om å legge ned Lunde VGS var på høring fra fylkesrådmannen, og lokalsamfunnet følte seg truet. Det var et rekordoppmøte, og hele toget samlet seg bak kravet om å la skolen stå i fred.

Over en tallerken lapskaus kom jeg i prat med en førstereisgutt. Til tross for voksen alder hadde han aldri markert 1.mai. Han unnskyldte seg med at han stemte KrF. Men nå feiret han for første gang for å vise støtte til skolen. En glimrende anledning til å flagge standpunkt.

I år feirer jeg 1.mai i Rjukan. Også i år møter jeg et samfunn under press. Og hele det politiske spekteret kjenner sin besøkelsestid. Jeg tror det er lenge mellom hver gang Høyre flagger standpunkt for fullt på 1.mai. Men det gjør de i Rjukan i 2014. Og det er like forståelig som det er gledelig.

For 1.mai er høytiden for politiske markeringer.

I år gleder jeg meg til å flagge standpunkt i saker som betyr mye for meg.

Jeg gleder meg til å snakke for gode, nære helsetjenester og for lokalsykehuset på Rjukan. Jeg mener nedleggelse av velfungerende tjenester er et unødvendig steg i gal retning. Vi avdemokratiserer helsevesenet ved å gjøre sykehus til foretak, og jeg tror oppriktig på at vi ikke ville stått i denne situasjonen om vi hadde mer demokratisk styring av sykehusene.

Denne avdemokratiseringen er gjennomgående i hele samfunnet.

Tom Nilsen (LO), Ådne Naper (SV) og Una Pasovic (SU)
Tom Nilsen (LO), Ådne Naper (SV) og Una Pasovic (SU)

Viktige avgjørelser tas bak lukkede dører. I den grad folkevalgte representanter inkluderes, blir de satt i en lojalitetsklinsj. Står de til ansvar for velgerne eller styrekollegene? Og får de flagge sine standpunkter utenfor møterommet?

Vi står også overfor en avdemokratisering i skolen. KS har foreslått å flytte innflytelse ut fra arbeidsplassene og inn i styrerom. Men til tross for at det foregår en stor ideologisk dragkamp om skolen, er det få som tar bladet fra munnen og flagger sin støtte til noen av partene. Og det er synd. For om ingen støtter systemet er det vel ingen grunn til at systemet skal få ture og gå? Om partiene som støtter kravene til KS flagger sitt standpunkt, kan vi i det minste ha en åpen, offentlig debatt om innhold og følger av ideologi og politikk. Men denne åpenheten uteblir og nettopp det er avdemokratiserende.

For «lærersaken» er mye større enn arbeidstider alene. Denne saken handler om hvorvidt det offentlige som arbeidsgiver skal frata arbeidstakere forhandlingsrett. Om det starter ved lærerne nå, hvem i kommunen er neste mann ut? Hvor snart vil en slik praksis vil skape presedens for resten av arbeidslivet?

Og får vi en bedre skole av å binde opp lærernes arbeidstid?

For å spørre mer generelt; får vi bedre tjenester av å flytte innflytelse over arbeidsdagen ut fra arbeidsplassen? Eller skaper det større avmakt og mindre eierskap til de ansattes arbeidsoppgaver?

Utdanningsforbundet i Skien har bedt lokalpolitikere flagge standpunkt. Det var enkelt for meg å gjøre dette. SV er i mot KS’ forslag fordi de går i mot hva vi mener fører til den beste skolen, samtidig som de avdemokratiserer arbeidslivet. SP, Rødt og De Grønne har også uttalelser på emnet. Men må man krype rundt sperregrensenivå for å ha en mening om skole og arbeidsliv her i landet?

På 1.mai samles vi på valen for å markere motstand mot mistilliten i samfunnet. Om det gjelder sykehus eller skole, så bruker vi 1.mai til å flagge for tillit, demokrati og medbestemmelse. Vi står sammen i solidaritet. Som telemarking flagger jeg i solidaritet med Rjukan. Som SVer flagger jeg i solidaritet med lærerne. Ikke fordi solidaritet er romantisk. Men fordi det er nødvendig å flagge et standpunkt. Hvert år.

Gratulerer med dagen!

Foto Bjørn Harry Schønhaug
1.mai i Rjukan. Foto: Bjørn Harry Schønhaug/Varden
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s