Viva La 1.MAI

Du må ikke være stemme SV, AP eller Rødt for kjenne din besøkelsestid 1.mai