Tillit gir de beste velferdstjenestene

For alle som jobber med mennesker er tillit både et mål og et virkemiddel. Men vi vet fra ellers i livet hvor vanskelig det er å få tillit til en person som ikke ser en i øynene. Prøv selv å se den i øynene som må holde blikket festet på klokka.

Det kryr av tidstyver i velferdstjenestene. Tidstyver som skal tallfeste arbeidsdagen til ansatte i skolen, på NAV eller i hjemmesykepleien. Tallfesting er det mest utbredte verktøyet for å måle hva vi må endre, og hvordan. Men er det et godt verktøy for bedre løsninger?

Velferdstjenestene kan alltid bli bedre. Men forbedringene må komme nedenfra, ikke tres over hodene på dem som kjenner SV Banner rødvirkeligheten best. Tallfesting og rapportering er en måte å flytte kontroll og innflytelse ut fra hver enkelt arbeidsplass og hver enkelt ansatt, og over til dem som skal tolke tallene. Men lar velferdstjenester seg tallfeste som andre varer og tjenester?

En lokfører kan måles etter togtidene. Tida er lokførerens arbeidsdimensjon. Det er ikke like lett å sette tall på menneskelige relasjoner. For alle lærere, helsefagarbeidere eller sosionomer og saksbehandlere i NAV, så er mennesker, ikke tida, arbeidsdimensjonen. Men likevel skal velferdstjenestene måles som når vi vi produserer varer. I mangel av håndfaste produkter konstruerer vi andre mål. Vi måler tiden vi bruker istedenfor å se hva vi bruker tiden på. Vi teller antall saker vi har behandlet istedenfor å se hvordan vi har behandlet dem. Vi senker blikket bort fra mennesket, og ned på stoppeklokka. Virkemidler kommer foran målene.

Dette skyldes en systematisert mistillit.

I dag omgår vi mennesker for å finne nye løsninger. Vi baserer oss på ytre kontroll fremfor tillit og fellesskap. På denne måten sender vi et signal om at hver enkelt ansatt ikke skal tenke eller gjøre seg faglige vurderinger. De ansatte skal produsere data, og la tenkingen foregå utenfor arbeidsplassen. Menneskene står i veien for løsningene.

Men ansatte i hjemmesykepleien skal ikke først og fremst produsere data. De skal yte omsorg for dem som trenger det mest. Ytre kontroll fratar dem friheten til å gjøre dette på best mulig måte. I Danmark innførte den borgerlige regjeringen i 2003 fritt valg mellom privat og offentlige hjemmehjelpstjenester. Pengene skulle følge hver enkelt pasient. Derfor måtte kommunene regne ut hvor lang tid hver arbeidsoppgave ville ta, for å kunne beregne prisen for tjenesten. Frem med stoppeklokkene for å lage gjennomsnitt – et toalettbesøk skal ta fem minutter, med mindre du gjør det galt. Et klesskift skal ta syv minutter og medisinering skal ta ti minutter, også videre. En slik mistillit dikterer hverdagen til både pasienter og ansatte, og skaper en stor avstand mellom mennesker og systemet.

På den måten er også ytre kontroll med på å skape en udemokratisk hverdag.

kzmpen for likeverdVi må få en tillitsreform som motvirker dette. I Danmark svarte SVs søsterparti med å innføre en tillitsreform i det offentlige helsevesenet. De valgte å legge bort stoppeklokkene og lot de ansatte finne frem til de beste løsningene på arbeidsdagen sammen med pasientene. Spørsmålet var ikke lenger «hvor lang tid tar dette?», men «hva har du behov for i dag?». Resultatet har vært så vellykket at denne røde ideen nå har tverrpolitisk støtte i København. Høyrepartiene snudde seg etter da de så hvor mye penger man sparte på å gi ansatte større innflytelse over egen arbeidsdag.

Faglig tillit er effektivt og lønnsomt, fordi det gir dem med best kjennskap til problemene størst frihet til å finne løsningene. Vi må ha tillit til at folk ønsker å løse sine arbeidsoppgaver på best mulig måte. Da må vi ha mot til å si «nei» til ytterligere målinger. I SV vil vi at venstresidens neste velferdsprosjekt skal være en tillitsreform. Tillit til at faglig frihet gir de beste løsningene. Vi på utsiden må feste blikket på hva vi skal gjøre, og legge oss mindre opp i hvordan.

Da bytter vi ut stoppeklokker og avkrysningsskjemaer med tillit.

(Dagens Kommentar i Varden, 01.04.2014)

Ådne Naper
Ådne Naper
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s