Bladet fra munnen

Lærere og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund, har bedt om svar fra lokalpolitikere og partier på flere, direkte spørsmål knyttet til KS’ forslag om endringer i skolene. Som medlem av skolepartiet SV føler jeg meg forpliktet til å svare.

Tillit gir de beste velferdstjenestene

For alle som jobber med mennesker er tillit både et mål og et virkemiddel. Men vi vet fra ellers i livet hvor vanskelig det er å få tillit til en person som ikke ser en i øynene. Prøv selv å se den i øynene som må holde blikket festet på klokka. Det kryr av tidstyver…