Frihet under ansvar

«Frihet» er viktig for alle, men betyr så mangt. «Frihet» kan bety muligheten til å handle uhindret- eller på bekostning av andre. Politisk flertall gir derfor en stor frihet til å handle – men på vegne av hvem?