Klasseskiller i helsevesenet

Hva har sykehusnedleggelser tilfelles med reservasjonsrett?

Dagens helsevesen skaper klasseskiller

Tror du klasseskiller kun handlet om penger? Det handler også om hvor du bor.

Tradisjonelt forbinder man «klasseskiller» med eierskap målt i kroner og øre. Men det er i ferd med å snike seg inn klasseskiller mellom by- og land. Hvor du bor kan si noe om hvor mye helsen din er verdt.

Helsevesenet gjenspeiler klasseskiller, i form av tilgangen til helsetjenester målt i avstand, og i form av hvilket helsevesen man får tilgang til. I begge tilfeller er det befolkningen i distriktene som taper.

cropped-sv-banner.jpg

Klasseskillene i helsevesenet øker når vi reduserer tilgangen til helsetjenester for noen, i favør av andre. Den reelle tilgangen til helsetjenester synker i samsvar med økte avstander. Telemark Sykehus vil legge ned akuttfunksjonene på Rjukan og i Kragerø. Det bor ikke nok folk i omegn til å opprettholde disse funksjonene. Stykkprisfinansiering av helsevesenet tvinger sykehusene til å trimme budsjettene. Noen vil hevde at å sentralisere tilbudet til Skien skal ruste Telemark Sykehus mot å måtte legge ned ved neste korsvei. De som taper på denne forskutteringen er befolkningen i øvre Telemark. Deres tilgang til nære akutthelsetjenester ofres for å ruste opp Skien til fremtidige kamper mot sykehusene i Agder og Vestfold.

Klasseskillene i helsevesenet øker når vi reduserer tjenestetilbudet for noen, avhengig av hvor man bor. I Edland i Vinje kommune opererer det en fastlege helt alene. Med 45 kilometer til nærmeste legesenter får denne legen reservere seg fra lovpålagte oppgaver. Kommunen er avhengig av å gi legen en slik særavtale for ikke å stå uten fastlege i området. Dette ser vi også i Bø og i andre kommuner hvor man sliter med å rekruttere fastleger. Herav skapes et ytterligere klasseskille i helsevesenet. Vi betaler det samme, men får ulike tilbud igjen for pengene. Befolkningen i kommunene som gir fastlegene særavtaler finansierer det offentlige helsevesenet på lik linje med befolkningen i Oslo, Trondheim eller Skien. Men de møter likevel et annet helsevesen. Der én fastlege reserverer seg mot å henvise til abort og prevensjon, er det kilometervis til neste fastlege. Mellom fastlegene som ikke reserverer seg er det stort sett ikke mer enn noen meter.

Klasseskillene i helsevesenet øker når vi reduserer tjenestetilbudet for noen, avhengig av hvor man bor

Hvorfor tillater vi at klasseskillene i helsevesenet øker? Hvorfor skal ikke befolkningen utenfor byene ha tilgang til et universelt, nært og «faglig robust» helsevesen? På små tettsteder ser kommunepolitikere seg nødt til å gi fastleger ulovlige særavtaler og de samme politikerne er utelukket fra sykehusene. Hvorfor krever vi ikke et mer demokratisk helsevesen? I Ibsenhuset 22.januar var det paneldebatt om sykehusstrukturen. Fire av syv i panelet satt til venstre for byråkratene. Tre av disse var Høyrepolitikere- og to av disse var ordførere. Panelet syntes bredt, men representerte kun nyanser av uenighet innenfor det samme systemet. For disse Høyrepolitikerne tiltreder fullt ut premissene som tvinger frem endringer i sykehusstrukturen og større klasseskiller i helsevesenet: Stykkprisfinansiering av sykehusene tvinger frem sentralisering og nedleggelser av tilbud i Rjukan og Kragerø til fordel for «hele fylkets tilbud» i Skien. Reservasjonsrett for fastleger tvinger frem et geografisk differensiert tjenestetilbud, hvor skattebetalerne møter et helsevesen i én kommune, og et annet i nabokommunen.

Høyresiden har ikke politikk til å motvirke klasseskiller

Politikerne har vingeklippet seg selv. Så lenge systemet ikke slår ned i egen bakgård, ser ikke disse Høyrepolitikerne noen grunn til å endre noe som helst. Men så slår systemet ned i hjemkommunen deres, og selv Telemark Høyre faller til venstre i møte med systemet. Og i møte med seg selv.

For høyresiden har ikke politikk for å motvirke økte klasseskiller.

Ådne Naper
Ådne Naper
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s