Kampsaker: “Utenriks og denslags”

Tom Erik Thorsen kommenterer tilstanden i SV i en utfordrende kronikk i Varden, 09.01. Jeg synes Thorsen reiser noen betimelige spørsmål, til tross for noen urimelige premisser for sine resonnementer. For eksempel så etterlyser han SVs lokalpolitiske kampsaker. Er det da rimelig å rope «varsko» om han ikke finner disse på et temamøte om internasjonal politikk?

Er utenrikspolitikk riktig ende å begynne i?

Kort oppsummert, Thorsen raljerer over at SV i Grenland inviterte Bård Vegar Solhjell til å innlede om utenriks- og fredspolitikk, mens partiets nylig avlagte «havarirapport» peker på manglende bredde i profilen, politisk nytenkning og svak organisasjon. Han spør så retorisk om et temamøte på utenrikspolitikk da «er riktig ende å begynne i?»

Motivene bak et temamøte på utenriks- og fredspolitikk er flerfoldige. Mange medlemmer og sympatisører av SV er spesielt interesserte i feltet, uavhengig av oppslutning fra valg til valg. Det politiske regnskapet på dette feltet er derfor en spenstig debatt partiet må forholde seg til etter åtte år i regjering. Men til sist, i mye konstruktiv kritikk pekes det på hvordan Norge mistet sitt kompromissløse fredsparti med SV i regjering. Slike signaler må vi ta på alvor.

Norge mistet sitt kompromissløse fredsparti med SV i regjering

Thorsen siterer havarirapporten på at «de vet at ‘de aller fleste velgere ikke stemmer på bakgrunn av en eller to saker, men på et helhetsinntrykk av politikken’», hvorpå han spør: «Stemmer man fløypartiet SV i lokalvalg på grunn av helheten i politikken?» Og her kommer vi inn på noe interessant. Jeg mener bastant nei. Myten om at alle velgere er fullinformert og stemmer utfra en helhetlig vurdering (en rasjonell stemmegivning), er mildt sagt omstridt. Det er en stor svakhet ved havarirapporten at den legger denne antagelsen til grunn for sine konklusjoner. Etter min mening må fløypartier som SV supplere med markerte enkeltsaker som skiller dem fra de større styringspartiene som AP og Høyre (en såkalt affektiv stemmegivning). I fraværet av slike enkeltsaker viskes forskjellene mellom styrings- og fløypartiene bort. Et eksempel på dette så vi i 2009, hvor regjeringsslitasjen først tærte på SV mens AP styrket seg.

I fraværet av enkeltsaker viskes forskjellene mellom styrings- og fløypartiene bort

Her kommer denne ukas fokus på utenriks- og fredspolitikken inn. Utenrikspolitiske spørsmål kan være irrelevante symbolsaker for noen, mens de kan være helt avgjørende for andre. De klareste skillelinjene mellom SV og AP går gjerne på EU-medlemskap, oljeutvinning og NATO-spørsmål. Så en opprydning i SVs utenrikspolitiske profil er kanskje absolutt «å begynne i riktig ende»? All den tid lekkasjene ved foregående valg har vært langt større til AP enn til noen andre partier.

Thorsen etterlyser lokalpolitikk før valget i 2015. Det gjør jeg også. Det er åpenbart at Telemark SV ikke kan gå til lokalvalg i 2015 på «et oljefritt Lofoten» eller «Norge ut av Afghanistan». Politikk begynner og slutter lokalt. Thorsen har derfor et godt poeng når han setter lokallagsvirksomheten vår i sammenheng med oppslutningen nasjonalt. Der er vi helt på linje. Men å meisle ut en relevant lokalpolitikk krever mye kartlegging. Vi skal bruke 2014 og 2015 på å skape en bred profil, spisset med klare enkeltsaker. Men vi må ut i fylket, ut til organisasjoner og forbund for å skape denne politikken. Det er ikke gjort på én dag, eller én måned.

Det er åpenbart at Telemark SV ikke kan gå til lokalvalg i 2015 på “et oljefritt Lofoten”

Jeg er ingen apologet. SV har ikke fødselsrett til en annen plass i samfunnet enn hva politikken vår tilsier. Men er det slik at den eldre garde har vunnet alle kampene og SVs mandat er over? Jeg mener nei. Jeg mener det er mange kontinuerlige kamper igjen som må kjempes.  Men trette soldater må få sin rettmessige hvile. Dugnad går på skift. Nå er det opp til nye generasjoner å plukke opp tråden, ta ansvar for at dugnadsånden går i arv og utruste SV med politikk det er behov for. Men dét arbeidet er ikke gjort dagen etter en evalueringsrapport legges frem. Det er møysommelig og langsiktig arbeid – og jeg mener Thorsen mangler anerkjennelse for dette i en ellers spenstig kronikk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s