Sosial dumping er en våt, blå-blå drøm

Sosial dumping er en av samfunnets store utfordringer. Arbeidsminister Robert Eriksson (FRP) deler kanskje ikke den oppfatningen, men det er en lite kontroversiell påstand med hjemmel hos både LO, NHO og nå også i den blå-blå regjeringsplattformen.

I noen bransjer har man med rødgrønn politikk lykkes godt i kampen mot sosial dumping. Ta kompetanseforskriftens bemanningskrav for kraftproduksjon og nettselskap som eksempel. Forskriften sørger for at bedrifter som holder drift og vedlikehold av strømnett har faste ansatte med fagbrev. Med kompetanseforskriften kan man ikke sette ut virksomheten til underleverandører eller holde seg med ufaglært mannskap for å kutte kostnader. Ansatte i energisektoren slipper derfor å lide samme skjebne som ansatte i bygg- og anleggsbransjen, hvor fagutdannede blir skviset ut av innleid eller ufaglært arbeidskraft. I tillegg stimulerer man ungdom til å ta fagbrev fordi man viser at utdanning lønner seg i arbeidslivet.

kampen for framtidaFor å bekjempe sosial dumping og løfte yrkesfagene burde man overføre kompetanseforskriften til flere bransjer, ikke fjerne den med et blått pennestrøk. Men Høyre og FRP vil gjøre nettopp dette. Det står i regjeringsplattformen. Det står også i regjeringsplattformen at man lover en satsing på kunnskap, et løft for yrkesfagene, styrket beredskap og en videreføring av kampen mot sosial dumping. Denne nye ideen er altså ikke bare en dårlig løsning for én bransje, den går fullstendig på tvers av flere av regjeringens ambisjoner.

Å fjerne kompetanseforskriften er stikk i strid med å satse på kunnskap, fordi et slikt tiltak fjerner incentiver for å rekruttere kompetanse til næringslivet. Det er også stikk i strid med «et løft for yrkesfag på yrkesfagenes egne premisser», fordi ved å fjerne krav om kompetanse, fjerner man også påskudd til å ta fagbrev og man undergraver derfor yrkesfagene. Det er også en dårlig løsning for styrket beredskap. Strømnett utgjør helt vital infrastruktur og kompetanseforskriften sikrer at beredskap ved strømnett holdes av ansatte med påviselig kompetanse. Uten forskriften vil ansvaret for beredskap kunne drukne i et uoversiktlig nettverk av underleverandører.

Dette er kanskje i tråd med arbeidsminister Erikssons (FRP) politiske visjon om «å myke opp arbeidsmiljøloven».

Men det er en dårlig løsning om man vil styrke konkurransekraften for bedrifter på fastlands-Norge eller bekjempe sosial dumping. «Å øke tilgangen til midlertidige stillinger» er heller ikke en «bedre løsning» for dem som er avhengig av fast inntekt, ei heller en stimulans til å ta fagbrev. Det blir ingen «enklere hverdag for folk flest» når man kun har jobb i ujevne intervaller, og man svekker også muligheten for å videreføre kompetanse på arbeidsplassen. Arbeidsministeren fra FRP vil gjøre det økonomisk irrasjonelt å basere seg på annet enn midlertidige ansettelser og vi får et kappløp mot minimum. Det finnes et veletablert begrep for dette kappløpet: Sosial dumping. Dette er den blå-blå regjeringens nye ide og bedre løsning for «en enklere hverdag for folk flest».

Ådne Naper
Ådne Naper
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s