Reservasjonsretten: Glem høyrepopulisme, det er høyremoralisme vi får

Regjeringen vil styrke reservasjonsretten for leger og gjøre selvbestemt abort underlagt legens moralske overbevisning.

Høyres formaning om «nye ideer og bedre løsninger» betyr altså å skru likestilling og fornuft flere tiår tilbake i tid. Fremskritt for kvinners selvbestemmelsesrett viser seg å være altfor progressivt for de konservative. At dette støttes fra selverklærte liberalister gir ingen mening.

Når Erna Solberg bruker timevis i trontaledebatten i Stortinget tirsdag og onsdag på å prate om tillit til enkeltmennesket, så vekker det forventninger om at enkeltmenneskets vurderinger ikke skal settes opp i mot systemet. Når FRP innkaller til pressekonferanse for å erklære seg for et liberalistisk parti – og ikke et parti preget av et stort gap mellom politiske signaler og ideologi – så må man kunne forvente at dette partiet løfter betydningen av «liberalisme» ut over å gjelde statlig økonomisk inngripen, til også å gjelde sosiale spørsmål.

Ellers i samfunnet er man raske til å gjøre befolkningen til kunder for å styrke våre rettigheter; om det er som skoleelever med fritt skolevalg, som pasienter med fritt behandlingsvalg, eller som konsumenter med behov for søndagsåpne butikker – kunden er i fokus. Men disse prinsippene overfører man ikke til å gjelde kvinner i helsevesenet. Ved å styrke reservasjonsretten lar man kvinners vurderinger om egen kropp være underlagt et knippe legers moralske vurderinger, som om helsevesenet plutselig var en sosial konstruksjon med det formål å sysselsette leger, og ikke med det formål å sørge for pasientenes beste.

Eller som om høyresidens helsevesen er et selgers marked, på legenes premisser, så lenge varen som selges ikke er innpakket i moralsk konsensus.

For hvor ble det av Høyres tillit til enkeltmennesket? Hvor ble det av FrPs enklere hverdag for folk flest? Var det legene man snakket om da man skulle sette individer foran systemet? Er det en subjektiv, nærmest vilkårlig moralisme man tar til inntekt for liberalisme, for en moderne rettsstat, eller for ikke-sosialistenes nye ideer og bedre løsninger?

Høyre og FrP vil riktignok beholde dagens abortlovgivning, men samtidig gi økte reservasjonsmuligheter for fastleger. Det betyr at man ikke fratar kvinner retten til selvbestemt abort på papiret, men man innskrenker muligheten og tilgjengeligheten til å heve denne retten. Og ikke minst signaliserer man en ny holdning til “lege-pasient”-relasjonen og formålet for helsevesenet. Og selv om Civita og høyrepartiene vil hevde noe annet, så vil reservasjonsretten ha stor praktisk betydning, spesielt for kvinner i distriktene der det kan være èn lege i mils omkrets. Kan det tas til inntekt for FrPs «trygghet i hverdagen» at unge kvinner skal få lov til å gå i uvisshet om hvorvidt denne ene legen avviser henne på et moralsk grunnlag eller ikke? Høres det ut som et samfunn bygd “nedenfra og opp”, slik Erna Solberg ønsket seg i tiltredningserklæringen, at unge jenter skal gå på moral-audition hos eldre og høyt utdannede autoriteter? Eller kan det tas til inntekt for høyrepartienes formaning om mindre byråkrati og enklere systemer i det offentlige, når man tar til orde for å kompensere for skjevhetene mellom by og land ved å åpne for reservasjonsretten for leger kun i byer og ikke i distriktene? Plutselig ble moralsk overbevisning vektet geografisk, med skiftende betydning avhengig av hvor i landet man befinner seg.

Med Høyre og FrP i regjering kan vi stå overfor en situasjon hvor kvinner er underlagt legens moralske vurderinger. Ikke faglige, men moralske. Tillit til enkeltmennesket betyr tillit til legers moral primært, til kvinners egenvurdering sekundært. Slik kan ikke et moderne velferdssamfunn imøtekomme mennesker, uansett hva den praktiske implikasjonen av å innføre reservasjonsretten vil være. Det er rett og slett ikke på disse premissene velferdssamfunnet eller helsevesenet skal opptre.

Med en sosialt liberal hilsen,

Ådne Naper
Ådne Naper

Ådne Naper

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s