Kampsaker: “Utenriks og denslags”

Vi skal bruke 2014 og 2015 på å skape en bred profil, spisset med klare enkeltsaker. Men vi må ut i fylket, ut til organisasjoner og forbund for å skape denne politikken. Det er ikke gjort på én dag, eller én måned.

Moralisme eller intoleranse i spørsmålet om reservasjonsrett

I en rekke aviser gir Dag Sele, fylkesleder i KrF, meg tilsvar på et innlegg om fastlegers reservasjonsrett, hvor jeg ser reservasjonsretten i lys av høyrepartienes papegøyelinjer i ordskiftet rundt regjeringstiltredelsen

Sosial dumping er en våt, blå-blå drøm

Sosial dumping er en av samfunnets store utfordringer. Arbeidsminister Robert Eriksson (FRP) deler kanskje ikke den oppfatningen, men det er en lite kontroversiell påstand med hjemmel hos både LO, NHO og nå også i den blå-blå regjeringsplattformen.

Tilbake fra fredsfallitten?

SV har mistet uskylden. Vi kan aldri gå tilbake på kompromissene som tvang seg frem i regjering. Men vi må finne tilbake til opposisjonsrollen. For en ting har ikke endret seg; behovet for en uavhengig stemme i utenrikspolitikken.